Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với Elap Encoder Vietnam

  0973013066

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 2
   • Khách Khách 2
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0043199

  Price list

  Danh sách thiết bị hãng Balluff P6 - Balluff Vietnam - ANS Vietnam 

  Đăng bởiAdmin
  BALLUFF PRICELIST
  Brand COD SAP Code Article
  Balluff Vietnam 552282           BES 516-327-G-E5-Y-S 4                     
  Balluff Vietnam 552444           BES 516-327-G-E5-Y-S 49                    
  Balluff Vietnam 181963           BES 516-327-G-S 4-C                        
  Balluff Vietnam 121268           BES 516-341-H2-Y                           
  Balluff Vietnam 185015           BES 516-371-G-E4-C-PU-03                   
  Balluff Vietnam 146210           BES Q08ZC-PSC20B-BP06                      
  Balluff Vietnam 159862           RXD 1805-PU-05                             
  Balluff Vietnam 81100366         BTL5-E17-M0260-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 139300           BTL5-E17-M0300-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81101482         BTL5-E10-M0300-H-K05                       
  Balluff Vietnam 81100995         BTL5-C10-M0230-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 182917           BTL5-E17-M0240-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 81100557         BTL5-E10-M0235-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101434         BTL5-C10-M0250-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 81101388         BTL5-E10-M0130-A-SA211-S135                
  Balluff Vietnam 122182           BTL5-E17-M0225-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 124213           BTL5-E17-M0250-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 145408           BTL5-E17-M0250-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101448         BTL5-E10-M0215-B-S32                       
  Balluff Vietnam 117337           BTL5-E10-M0250-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 120316           BTL5-E10-M0250-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 11000188         GEL 208-V-0050-B-6-0-1                     
  Balluff Vietnam 171226           BOWA 0808-PS-C-S49                         
  Balluff Vietnam 171213           BTL5-T110-M0450-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81101481         BTL5-E10-M0350-H-K05                       
  Balluff Vietnam 81101391         BTL5-E17-M0350-H-S32                       
  Balluff Vietnam 81101129         BTL5-E17-M0350-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 112244           BOS 26-HW-1                                
  Balluff Vietnam 154852           BIS Z-EL-002-RS232                         
  Balluff Vietnam 81101655         BTL5-E17-M0295-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 81101656         BTL5-E17-M0254-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101622         BTL5-E17-M0254-Z-S32                       
  Balluff Vietnam 81101655         BTL5-E10-M0760-B-KA10                      
  Balluff Vietnam 145921           BTL5-T110-M0400-P-S103                     
  Balluff Vietnam 182682           BTL5-E10-M0500-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81101319         BML-M01-I34-A0-M0310-R0000                 
  Balluff Vietnam 999990           BES 16 0-BS-1                              
  Balluff Vietnam 81101268         BTL5-A11-M0435-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81101083         BTL5-A11-M0500-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 551735           BOS 18M-WO-7XA-B0-L-03                     
  Balluff Vietnam 147283           BNN-TR-045-100-12                          
  Balluff Vietnam 519940           BES 517-300-S 185-00 53                    
  Balluff Vietnam 133625           BES M12MD1-PSC80E-S04G-W                   
  Balluff Vietnam 554106           BES Q40KEU-UOU15B-S27G                     
  Balluff Vietnam 145208           BMF 07M-PS-C-2-KPU-15                      
  Balluff Vietnam 155687           BES 18-SM-3                                
  Balluff Vietnam 780314           BTL2-GS10-0350-A                           
  Balluff Vietnam 553821           BES 517-300-S 185-01                       
  Balluff Vietnam 164644           BES M12MI-PSC40B-S04G-M01                  
  Balluff Vietnam 553755           BES 516-3007-E2-X-01 5                     
  Balluff Vietnam 141941           BES 516-3008-G-E4-C-PU-05                  
  Balluff Vietnam 306118           BSE 41 A-ERSATZ                            
  Balluff Vietnam 120135           BTL5-E10-M0375-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 147000           BTL5-T110-M0250-P-S103                     
  Balluff Vietnam 145905           BTL5-T110-M0300-P-S103                     
  Balluff Vietnam 145906           BTL5-T110-M0350-P-S103                     
  Balluff Vietnam 11007045         BPC AX3600-E1-24P-04-E                     
  Balluff Vietnam 81101290         BTL5-T110-M0360-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81100951         BTL5-T120-M0300-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81101132         BTL5-T130-M0250-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81101240         BTL5-T130-M0300-P-S103                     
  Balluff Vietnam 128166           BTL5-P1-M0500-H-SA220-KA05                 
  Balluff Vietnam 81100134         BTL5-E10-M0400-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81101043         BTL5-E17-M0400-K-K05                       
  Balluff Vietnam 551939           BIS C-352-00 3                             
  Balluff Vietnam 81101157         BTL5-H132-M1600-P-S92                      
  Balluff Vietnam 80050113         GEL 260 V 00256 B 001                      
  Balluff Vietnam 122183           BTL5-E17-M0300-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 81101479         BTL5-E10-M0280-B-S32                       
  Balluff Vietnam 117338           BTL5-E10-M0300-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 117339           BTL5-E10-M0300-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 81101124         BTL5-E17-M0275-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100119         BTL5-E10-M0275-B-S32                       
  Balluff Vietnam 11027390         ZAN3 0500 110 0                            
  Balluff Vietnam 551474           bos R-7-22                                 
  Balluff Vietnam 81101193         BNL 5306-080-04-1000                       
  Balluff Vietnam 170748           BTL5-E10-M1900-P-S32                       
  Balluff Vietnam 80000578         GEL7511 5580 49                            
  Balluff Vietnam 80050167         ZAN3 0256 055 0                            
  Balluff Vietnam 81101379         BTL5-E17-M1900-P-S32                       
  Balluff Vietnam 80000865         GG66                                       
  Balluff Vietnam 130053           BOS 18KW-NA-1HA-S4-C                       
  Balluff Vietnam 130052           BOS 18KW-PA-1HA-S4-C                       
  Balluff Vietnam 148268           BSB-04-F01P/4-M01M-2319                    
  Balluff Vietnam 144434           BMF 315M-PS-W-2-PU-05                      
  Balluff Vietnam 144435           BMF 315M-PS-W-2-S04-00 3                   
  Balluff Vietnam 11028162         CA5P8-10K-184                              
  Balluff Vietnam 81100113         BTL2-GS10-0450-A                           
  Balluff Vietnam 126761           BES 516-360-S 4-CW                         
  Balluff Vietnam 119382           BES 516-3019-B0-C-PU-05                    
  Balluff Vietnam 779824           BTL2-GS10-0250-A                           
  Balluff Vietnam 80050287         516-300JA2-3                               
  Balluff Vietnam 133430           BES M18MF1-PSC50A-S04G-W                   
  Balluff Vietnam 148518           BSB-04-F02P/8-M01K-2319                    
  Balluff Vietnam 80050876         02-0007-000                                
  Balluff Vietnam 136709           BTL2-GS10-0075-A                           
  Balluff Vietnam 779699           BTL2-GS10-0100-A                           
  Balluff Vietnam 780196           BTL2-GS10-0125-A                           
  Balluff Vietnam 780601           BTL2-GS10-0150-A                           
  Balluff Vietnam 553208           BES 516-327-G-E4-Y-PU-05                   
  Balluff Vietnam 121802           BES 516-118-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 81101077         BTL5-S172-M0060-B-S32                      
  Balluff Vietnam 81100498         BTL5-S172-M0100-B-S32                      
  Balluff Vietnam 81100940         BTL5-S172-M0100-B-SA243-S32                
  Balluff Vietnam 81100840         BTL5-S112-M0100-B-SA243-S32                
  Balluff Vietnam 81100973         BTL5-S163-M0050-B-S32                      
  Balluff Vietnam 81100975         BTL5-S166-M0050-B-S32                      
  Balluff Vietnam 81101662         BTL5-E10-M0370-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 171227           BOWA 1208-PS-C-S49                         
  Balluff Vietnam 80050035         IKD045 31GS1                               
  Balluff Vietnam 156278           BIS L-400-043-002-02-S115                  
  Balluff Vietnam 156282           BIS L-400-043-003-02-S115                  
  Balluff Vietnam 125139           BTL5-C10-M0350-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 81101493         BTL5-E17-M0325-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 131680           BTL5-E17-M0350-B-S32                       
  Balluff Vietnam 178207           BTL5-E10-M0260-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100884         BTL5-E10-M0300-K-K10                       
  Balluff Vietnam 117340           BTL5-E10-M0350-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 117341           BTL5-E10-M0350-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 81100937         BTL5-E17-M0320-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101135         BTL5-E10-M0305-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101136         BTL5-E10-M0325-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 81100344         BTL5-E10-M0325-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101670         BTL5-C10-M1100-P-SA226-KA00 5              
  Balluff Vietnam 153127           BMS AD-M-003-D12/IZ                        
  Balluff Vietnam 121060           BES 06 5-KB-1                              
  Balluff Vietnam 80000410         GEL247E1GM2000                             
  Balluff Vietnam 141393           BFS 27K-NSR-L02-S115                       
  Balluff Vietnam 141394           BFS 27K-PSR-L02-S115                       
  Balluff Vietnam 11027325         crm 600/IU/TC/E                            
  Balluff Vietnam 139306           BTL5-E10-M0350-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81101301         BTL5-A11-M0425-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101002         BTL5-T120-M0400-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81101299         BTL5-T120-M0500-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81101092         BTL5-T130-M0400-P-S103                     
  Balluff Vietnam 141259           BIS M-120-01-L                             
  Balluff Vietnam 145923           BTL5-T110-M0500-P-S103                     
  Balluff Vietnam 126702           BTL5-A11-M0450-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100220         BTL5-A11-M0500-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 117329           BTL5-A11-M0500-B-S32                       
  Balluff Vietnam 11004961         bks-3/CIU                                  
  Balluff Vietnam 552557           BES 516-300-S 271-S 4                      
  Balluff Vietnam 81101608         BTL5-H111-M0900-P-S94                      
  Balluff Vietnam 81101104         BTL5-E17-M0370-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101036         BTL5-E17-M0375-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100748         BTL5-E17-M0400-B-S32                       
  Balluff Vietnam 553215           BES 515-326-E5-T-S 4                       
  Balluff Vietnam 553216           BES 515-360-E5-T-S 4                       
  Balluff Vietnam 150336           BKS-S137-19/GS92-PC-05                     
  Balluff Vietnam 551452           BES 516-133-M0-C-05                        
  Balluff Vietnam 152060           BES 516-384-EO-C-05                        
  Balluff Vietnam 147277           BNN TR-045-125-12                          
  Balluff Vietnam 11026528         BKM 9 cavo controllo - 6204295             
  Balluff Vietnam 116782           BLS 6K-XX-1E-S75                           
  Balluff Vietnam 140644           BOS 25K-1-B5-02                            
  Balluff Vietnam 142737           BOS 25K-5-B5-02                            
  Balluff Vietnam 8526             BOS 15K-R-D12-P-S75                        
  Balluff Vietnam 8530             BOS 15K-S-C10-P-S75                        
  Balluff Vietnam 8532             BOS 15K-S-D12-P-S75                        
  Balluff Vietnam 8629             BOS 15K-S-E1-02                            
  Balluff Vietnam 8588             BOS 15K-S-E1-P-S75                         
  Balluff Vietnam 553090           BES 516-3043-I02-C-S 49                    
  Balluff Vietnam 552389           BES 516-347-M0-C-S 49-00 2                 
  Balluff Vietnam 117342           BTL5-E10-M0400-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 11000288         IKU-051 28-G-S4                            
  Balluff Vietnam 81101078         BTL5-S172-M0105-B-S32                      
  Balluff Vietnam 81100093         BTL5-P1-M2250-P-S32                        
  Balluff Vietnam 81101418         BTL5-S103-M0125-B-KA05                     
  Balluff Vietnam 81100974         BTL5-S163-M0105-B-S32                      
  Balluff Vietnam 81100976         BTL5-S166-M0105-B-S32                      
  Balluff Vietnam 81100375         BTL5-S172-M0125-B-S32                      
  Balluff Vietnam 139250           BTL5-S172-M0150-B-S32                      
  Balluff Vietnam 81101476         BTL5-S102-M0150-B-KA05                     
  Balluff Vietnam 81101284         BML-M01-I34-A0-M0320-R0000                 
  Balluff Vietnam 80050433         ZAN3 0512 030 0                            
  Balluff Vietnam 80000360         ZAN3 0512 060 0                            
  Balluff Vietnam 80050001         ZAN3 0512 065 0                            
  Balluff Vietnam 80051266         ZAN3 0512 070 0                            
  Balluff Vietnam 80050301         ZAN3 0512 080 0                            
  Balluff Vietnam 80050320         ZAN3 0512 085 0                            
  Balluff Vietnam 80050604         ZAN3 0512 090 0                            
  Balluff Vietnam 80050945         ZAN3 0512 094 0                            
  Balluff Vietnam 137395           BTL5-E10-M0400-K-K10                       
  Balluff Vietnam 11000147         mic 600/DIU/TC                             
  Balluff Vietnam 81100032         BTL5-E17-M0400-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 81101335         BML-M01-I45-A0-M0500-R0000                 
  Balluff Vietnam 11003960         IKO 100 33 G S1                            
  Balluff Vietnam 11023806         GEL 2444TN2G3K030-E                        
  Balluff Vietnam 116517           BTA-A11-2000-E-SA28                        
  Balluff Vietnam 116522           BTA-A11-2000-E-SA29                        
  Balluff Vietnam 185964           BTL5-D112-M0850-P-S93                      
  Balluff Vietnam 150503           BTL5-D112-M1000-P-S93                      
  Balluff Vietnam 139411           BTL5-H112-M1000-P-S 94                     
  Balluff Vietnam 123532           BES 516-326-G-E4-C-03                      
  Balluff Vietnam 8595             BOS 15K-R-B2-02                            
  Balluff Vietnam 8749             BOS 15K-S-B2-02                            
  Balluff Vietnam 180126           BES 516-324-G-E4-C-PU-03                   
  Balluff Vietnam 80050561         516-300JA2-4                               
  Balluff Vietnam 147025           BOS 18M-WS-7XB-BO-L-03                     
  Balluff Vietnam 152054           BES 516-396-E0-C-03                        
  Balluff Vietnam 146703           BES Q08ZE-PSC20B-BV03                      
  Balluff Vietnam 159118           BES 516-300-S202-02                        
  Balluff Vietnam 159042           BES Q08ZE-PSC20B-BV02                      
  Balluff Vietnam 146548           BES 516-300-S202-02                        
  Balluff Vietnam 133730           BES 516-3017-E4-C-PU-05                    
  Balluff Vietnam 144595           BOS 12M-PO-1PD-S 4-C                       
  Balluff Vietnam 113824           BES 516-326-B0-C-07                        
  Balluff Vietnam 553660           BES 516-356-A0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 553849           BES 516-329-A0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 553002           BES 516-362-G-S 4-H                        
  Balluff Vietnam 554220           BES 516-362-S 4-W                          
  Balluff Vietnam 8524             BOS 15K-R-C10-P-S75                        
  Balluff Vietnam 121107           BLE 36K-PA-1PT-S 4-C                       
  Balluff Vietnam 552118           BLE 18M-PO-1P-E4-C-03                      
  Balluff Vietnam 180797           BES M30MI-PSC10B-BP15                      
  Balluff Vietnam 144597           BOS 12M-NS-1PD-S 4-C                       
  Balluff Vietnam 552134           BKS-S 24-3-10                              
  Balluff Vietnam 81101199         BTL5-S172-M0075-B-KA10                     
  Balluff Vietnam 81101367         BTL5-E17-M0260-K-K15                       
  Balluff Vietnam 81101401         BTL5-E10-M0260-K-K15                       
  Balluff Vietnam 94000002         dbk-4/CDD/O/M18 E S                        
  Balluff Vietnam 170741           BTL5-E10-M2000-P-S32                       
  Balluff Vietnam 81101413         BTL5-E17-M2000-P-S32                       
  Balluff Vietnam 122480           BKV 819-M12/P07                            
  Balluff Vietnam 122481           BKV 819-M16/P09                            
  Balluff Vietnam 122482           BKV 819-M16/P11                            
  Balluff Vietnam 8850             BLS 18MR-XX-1LT-S 4-C                      
  Balluff Vietnam 80050844         dbk-4/CDD/O/M18 E S                        
  Balluff Vietnam 11002932         DBK-4/CEE/O/M18 E S                        
  Balluff Vietnam 80051218         DBK-4/CDD/O/QP E S                         
  Balluff Vietnam 11027079         GEL 247-E1-FM-2000                         
  Balluff Vietnam 81101281         BTL5-E10-M0300-A-SA211-KA15                
  Balluff Vietnam 81101100         BTL5-S112B-M0200-B-KA05                    
  Balluff Vietnam 81101546         BTL5-A11-M0500-B-KA10                      
  Balluff Vietnam 123793           BTL6-A-MF01-A-43                           
  Balluff Vietnam 81101363         BTL5-E10-M0420-K-K05                       
  Balluff Vietnam 137396           BTL5-E10-M0450-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81101137         BTL5-E10-M0500-K-K02                       
  Balluff Vietnam 81100479         BTL5-E10-M0500-K-K05                       
  Balluff Vietnam 80000250         99-0429-12-04                              
  Balluff Vietnam 80050812         09-0317-09-05                              
  Balluff Vietnam 80050321         99-0430-12-04                              
  Balluff Vietnam 80000550         99-0430-54-04                              
  Balluff Vietnam 80050338         09-0112-00-04                              
  Balluff Vietnam 80050188         BNN 530-UA-16                              
  Balluff Vietnam 80050677         09-3431-77-04                              
  Balluff Vietnam 80000322         09-0107-00-03                              
  Balluff Vietnam 80050585         99-6411-00-02                              
  Balluff Vietnam 80051070         FA45 03                                    
  Balluff Vietnam 165417           BCC M415-0000-1A-001-VX8334-050            
  Balluff Vietnam 80000570         09-0116-00-05                              
  Balluff Vietnam 11000660         R1758/RDLM003-00301-5000                   
  Balluff Vietnam 80000640         99-0075-00-03                              
  Balluff Vietnam 80050189         BNN 530-UB-25                              
  Balluff Vietnam 80050112         09-0123-00-06                              
  Balluff Vietnam 80050111         09-0127-00-07                              
  Balluff Vietnam 11023650         09-0309-09-04                              
  Balluff Vietnam 124307           BMF 103-HW-43                              
  Balluff Vietnam 80050617         R1023/RDLF004-00302-5000                   
  Balluff Vietnam 80050640         R1024/RDMF004-00302-5000                   
  Balluff Vietnam 80050343         09-0010-00-04                              
  Balluff Vietnam 80050813         09-0313-09-05                              
  Balluff Vietnam 122465           BKV 819-P07/M12                            
  Balluff Vietnam 122467           BKV 819-P09/M16                            
  Balluff Vietnam 122469           BKV 819-P11/M16                            
  Balluff Vietnam 11000504         99-4442-458-05                             
  Balluff Vietnam 80050651         R1018/RDMF004-00322-5000                   
  Balluff Vietnam 80050636         R1206/RDLF004-00322-5000                   
  Balluff Vietnam 80050767         09-4228-00-07                              
  Balluff Vietnam 181596           BCC M313-0000-10-001-PX0334-030            
  Balluff Vietnam 80050684         R1078/RELF004-00206-5000                   
  Balluff Vietnam 80000140         09-0108-00-03                              
  Balluff Vietnam 80050716         R1354/REMF004-00206-5000                   
  Balluff Vietnam 80051001         R1376/RENF004-00206-5000                   
  Balluff Vietnam 11024142         C12F5B2-500-114                            
  Balluff Vietnam 80050119         09-0014-00-05                              
  Balluff Vietnam 11024006         C12F5A2-500-114                            
  Balluff Vietnam 11024138         C12M3A2-500-120                            
  Balluff Vietnam 80000026         79-3414-42-03                              
  Balluff Vietnam 80050440         09-0124-00-06                              
  Balluff Vietnam 11003922         09-3431-88-04                              
  Balluff Vietnam 136869           BOS R-26                                   
  Balluff Vietnam 80050498         BKS-B 19-3-05                              
  Balluff Vietnam 136870           BOS R-27                                   
  Balluff Vietnam 136872           BOS R-29                                   
  Balluff Vietnam 80050156         09-9477-00-07                              
  Balluff Vietnam 80050496         BKS-B 20-3-05                              
  Balluff Vietnam 11023571         99-9214-00-05                              
  Balluff Vietnam 80050533         09-0111-80-04                              
  Balluff Vietnam 80050365         09-3412-80-03                              
  Balluff Vietnam 80000709         09-4227-00-07                              
  Balluff Vietnam 125423           BMF 305-HW-25                              
  Balluff Vietnam 11003036         C3545/CE11-23A2R-410-4000-01               
  Balluff Vietnam 80050690         R1315/RELF004-00226-5000                   
  Balluff Vietnam 80050723         R1342/REMF004-00226-5000                   
  Balluff Vietnam 80050117         09-0009-00-04                              
  Balluff Vietnam 80050087         09-0009-02-04                              
  Balluff Vietnam 11024271         C12F3B3-300-220                            
  Balluff Vietnam 80050190         BNN 530-UB-40                              
  Balluff Vietnam 80051110         C3237/CA11-19A3W-414-5000-0                
  Balluff Vietnam 80051111         C3238/CE11-19A3W-414-5000                  
  Balluff Vietnam 80051112         C3239/CN11-19A3W-414-5000-0                
  Balluff Vietnam 80000037         79-3410-42-03                              
  Balluff Vietnam 80050937         C3664/CN11-23A2R-410-3000-02               
  Balluff Vietnam 80000086         99-0429-43-04                              
  Balluff Vietnam 80000233         99-0429-52-04                              
  Balluff Vietnam 80000459         99-0430-30-04                              
  Balluff Vietnam 80050229         99-0430-52-04                              
  Balluff Vietnam 80000237         99-0430-57-04                              
  Balluff Vietnam 80000442         99-0430-69-04                              
  Balluff Vietnam 80000748         79-3406-42-03                              
  Balluff Vietnam 80000758         99-0429-24-04                              
  Balluff Vietnam 11000628         99-4445-458-05                             
  Balluff Vietnam 11026560         09-0571-02-08                              
  Balluff Vietnam 80050089         99-0401-00-02                              
  Balluff Vietnam 80050565         09-3390-80-04                              
  Balluff Vietnam 147024           BOS 18M-WS-7XA-BO-L-03                     
  Balluff Vietnam 551733           BOS 18M-WS-7XA-B0-L-03                     
  Balluff Vietnam 152050           BES 516-377-E0-C-05                        
  Balluff Vietnam 152883           BES 516-324-E3-C-02                        
  Balluff Vietnam 520342           BES 516-3007-E2-X-05                       
  Balluff Vietnam 115450           BES M18EL-PSH12E-S04G                      
  Balluff Vietnam 112907           BES M18EL-PSH50A-S04G                      
  Balluff Vietnam 121606           BES 515-356-E4-C-03                        
  Balluff Vietnam 553899           BES 515-356-E4-Y-03                        
  Balluff Vietnam 126088           BES 517-3016-M1-N-10                       
  Balluff Vietnam 144375           BMF 315M-PS-W-2-S49-00 3                   
  Balluff Vietnam 111540           BES 516-355-G-E5-Y-S 4                     
  Balluff Vietnam 126665           BES 516-326-G-E4-C-05                      
  Balluff Vietnam 553742           BES 515-360-B0-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 133431           BES M18MF-PSC50A-S04G                      
  Balluff Vietnam 148661           BSB-04-P01P/4-M02K-HKP-10                  
  Balluff Vietnam 130038           BLE 18KF-NA-1LT-S4-C                       
  Balluff Vietnam 130037           BLE 18KF-PA-1LT-S4-C                       
  Balluff Vietnam 8596             BLS 15K-R-G5-02                            
  Balluff Vietnam 81101405         BTL5-S172-M0100-A-SA211-KA02               
  Balluff Vietnam 81101342         BTL5-S112-M0050-A-SA211-KA05               
  Balluff Vietnam 128715           BIS L 101-01/L                             
  Balluff Vietnam 139459           BIS L-101-05-L                             
  Balluff Vietnam 137738           BIS L-103-05-L                             
  Balluff Vietnam 120888           BES 03 0-KB-3                              
  Balluff Vietnam 637074           BES 04 0-KB-1                              
  Balluff Vietnam 554468           BES 04 0-KB-3                              
  Balluff Vietnam 185720           BTL5-A11-M2250-P-S32                       
  Balluff Vietnam 11023840         GEL 2475-X-100-L-K-200-N                   
  Balluff Vietnam 11007707         GEL 235-CO-16-00-C-K-S-1                   
  Balluff Vietnam 80050442         ZAN3 0512 012 0                            
  Balluff Vietnam 80050428         ZAN3 0512 100 0                            
  Balluff Vietnam 80050986         ZAN3 0512 110 0                            
  Balluff Vietnam 81101348         BTL5-P1-M1400-B-S32                        
  Balluff Vietnam 81101349         BTL5-P1-M1450-B-S32                        
  Balluff Vietnam 81101350         BTL5-P1-M1500-B-S32                        
  Balluff Vietnam 81100340         BTL5-P2-M1500-B-S32                        
  Balluff Vietnam 81000206         BNL 5308-120-02-940                        
  Balluff Vietnam 81100042         BTL5-S112-M0200-B-KA10                     
  Balluff Vietnam 552521           BES 517-3036-I02-C-S 4                     
  Balluff Vietnam 121977           BES M30ML-NSC15F-S04G-002                  
  Balluff Vietnam 528640           BES 516-133-MO-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 552691           BES 517-347-M1-N-07                        
  Balluff Vietnam 148265           BSB-04-F01P/4-M02M-KP-05                   
  Balluff Vietnam 148776           BSB-49-F01P/8-M02K-KP-05                   
  Balluff Vietnam 181948           BES 516-360-G-S 4-H                        
  Balluff Vietnam 11000707         BNN-TR-060-100-12                          
  Balluff Vietnam 155749           BES 516-377-G-S49-C                        
  Balluff Vietnam 141950           BES 516-3006-G-E5-C-S 49                   
  Balluff Vietnam 551098           BKS-S 52-00                                
  Balluff Vietnam 147188           BFO D13-XB-RB-EAK-10-02                    
  Balluff Vietnam 11004071         GEL 2444TN4G3K030-E                        
  Balluff Vietnam 11005843         GEL 2444TNAG5K030-E                        
  Balluff Vietnam 81101642         BTL5-E17-M0475-B-S32                       
  Balluff Vietnam 780914           PMT-SYSTRON-000                            
  Balluff Vietnam 637075           BES 05 0-KB-1                              
  Balluff Vietnam 554469           BES 05 0-KB-3                              
  Balluff Vietnam 554470           BES 06 5-KB-3                              
  Balluff Vietnam 635431           STUETZRING 16x13 8x0 5 PTFE                
  Balluff Vietnam 150680           BTL5-D112-M1200-P-S93                      
  Balluff Vietnam 149388           BTL5-D112-M1250-P-S93                      
  Balluff Vietnam 149283           BTL5-H110-M1400-P-S94                      
  Balluff Vietnam 145924           BTL5-T110-M0600-P-S103                     
  Balluff Vietnam 145925           BTL5-T110-M0650-P-S103                     
  Balluff Vietnam 145926           BTL5-T110-M0700-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81101538         BTL5-T120-M0600-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81101511         BTL5-T130-M0700-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81100770         BTL5-T120-M0650-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81101227         BTL5-T130-M0650-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81000201         BNL 5308-120-03-950                        
  Balluff Vietnam 124843           BES 517-398-NO-C-S49-00 2                  
  Balluff Vietnam 122078           BES 517-399-NO-C-S 49-00 2                 
  Balluff Vietnam 526931           BES 516-360-A0-L-PU-03                     
  Balluff Vietnam 121358           BES 517-132-M5-H-S 4                       
  Balluff Vietnam 153015           BES 516-377-G-E4-C-02                      
  Balluff Vietnam 152052           BES 516-371-EO-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 906069           BNN 520-UB-300                             
  Balluff Vietnam 142255           BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S 4                    
  Balluff Vietnam 179106           BES M05ED-PSC08B-BP02-R50                  
  Balluff Vietnam 116783           BLS 6K-XX-1E-02                            
  Balluff Vietnam 121985           BES 516-346-H2-Y-S 4                       
  Balluff Vietnam 81101429         BTL5-C10-M0400-B-KA10                      
  Balluff Vietnam 113289           BLT M-15-U-S 4                             
  Balluff Vietnam 80051208         RPTA-1803-PU-05                            
  Balluff Vietnam 81000183         BNL 5308-120-5-800                         
  Balluff Vietnam 81101115         BTL5-E17-M0425-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100930         BTL5-E17-M0450-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100286         BTL5-E17-M0500-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100912         BTL5-E10-M0425-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 81101214         BTL5-E10-M0450-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 81101288         BTL5-E10-M0457-Z-S32                       
  Balluff Vietnam 139288           BTL5-E10-M0450-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101449         BTL5-E10-M0465-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101110         BTL5-E10-M0475-B-S32                       
  Balluff Vietnam 117344           BTL5-E10-M0500-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 81100999         BTL5-S113-M0300-B-S32                      
  Balluff Vietnam 81100383         BTL5-H112-M0300-B-S92                      
  Balluff Vietnam 81101675         BTL5-E10-M0150-K-SA262-K02                 
  Balluff Vietnam 11007082         GEL 209-V-00125-A-0-0-1                    
  Balluff Vietnam 171214           BTL5-T110-M0550-P-S103                     
  Balluff Vietnam 11002308         IKOA-120 38-G-S4                           
  Balluff Vietnam 159040           BES Q08ZE-POC20B-BV02                      
  Balluff Vietnam 120535           BES M30ML-PSC10A-S04G-W                    
  Balluff Vietnam 144512           BES 516-3005-E4-C-S 4-00 5                 
  Balluff Vietnam 154236           BML-M22-I40-A0-M031/016-R0                 
  Balluff Vietnam 81200068         BKS-S115-PU-05-FL                          
  Balluff Vietnam 553496           BES 516-326-G-S 4-H                        
  Balluff Vietnam 527032           BES 516-324-EO-L-PU-05                     
  Balluff Vietnam 554471           BES 08 0-KB-3                              
  Balluff Vietnam 156070           BES 08 0-KB-7                              
  Balluff Vietnam 162634           BIS M-402-007-002-00-S115                  
  Balluff Vietnam 11026844         dbk 4/M12/3CDD/M18 E S                     
  Balluff Vietnam 170829           BTL5-S173-M0350-B-S32                      
  Balluff Vietnam 80051012         BNL-TRN-1206-200-B                         
  Balluff Vietnam 81100293         BTL5-S112-M0320-B-S32                      
  Balluff Vietnam 116621           BTL5-A11-M0650-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 310215           BTL5-E10-M0102-R-S32                       
  Balluff Vietnam 81101672         BTL5-A11-M0610-Z-S32                       
  Balluff Vietnam 81000191         BNL 5308-120-03-1000                       
  Balluff Vietnam 80050155         GEL260V001000A001                          
  Balluff Vietnam 81101064         BTL5-S172-M0400-B-S32                      
  Balluff Vietnam 143193           BES 516-3005-G-E4-C-S26-00 3               
  Balluff Vietnam 132513           BES M05EC-PSC08B-S26G                      
  Balluff Vietnam 145964           BES M05ED-PSC15B-S26G                      
  Balluff Vietnam 8536             BOS 25K-5-C90-P-S 4                        
  Balluff Vietnam 125575           BES M18MD-PSC12E-S04G-W                    
  Balluff Vietnam 141942           BES 516-3017-G-E5-C-S 49                   
  Balluff Vietnam 141951           BES 516-3023-G-E5-C-S 49                   
  Balluff Vietnam 121053           BES M30ML-PSC20E-S04G-W                    
  Balluff Vietnam 144511           BES 516-3007-E4-C-S49-00 3                 
  Balluff Vietnam 156210           BES 516-3040-I02-C-PU-05                   
  Balluff Vietnam 120500           BES M12MG1-PSC60B-S04G                     
  Balluff Vietnam 184207           BES M12MD1-PSC60B-S04G                     
  Balluff Vietnam 164772           BNN UR-060-125-12                          
  Balluff Vietnam 11005025         BKM 7 - 6204028                            
  Balluff Vietnam 183542           BES M12EG-PSC80F-S04G                      
  Balluff Vietnam 164156           BAE-PS-XA-1W-24-025-002                    
  Balluff Vietnam 121370           BES 517-134-M3-H                           
  Balluff Vietnam 80051199         BKM LIN B - 62 04 217                      
  Balluff Vietnam 144443           BES 516-3005-G-E4-C-S49-00 3               
  Balluff Vietnam 152261           BES G08EG-PSC15B-BP03                      
  Balluff Vietnam 153019           BES 516-324-EO-C-S49-00 3                  
  Balluff Vietnam 80000551         72-6303-00-04                              
  Balluff Vietnam 121326           BIS C-108-05/L                             
  Balluff Vietnam 121320           BIS C-150-05/A                             
  Balluff Vietnam 124763           BES 516-3046-G-E4-L-PU-05                  
  Balluff Vietnam 11005037         GEL 2444TN4G3K250-E                        
  Balluff Vietnam 81000249         BNL 5306-120-02-1200                       
  Balluff Vietnam 150114           BTL5-D112-M1500-P-S93                      
  Balluff Vietnam 81101437         BTA-E10-1000-E                             
  Balluff Vietnam 81101437         BTL5-E10-M0550-K-K02                       
  Balluff Vietnam 80050559         GEL 260 V 00256 B 021                      
  Balluff Vietnam 157071           BNI PBS-502-000-Z001                       
  Balluff Vietnam 81100933         BTL5-C10-M0450-B-KA10                      
  Balluff Vietnam 81101213         BTL5-P1-M2500-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 81101172         BTL5-E10-M0500-B-KA10                      
  Balluff Vietnam 124301           BMF 103-HW-41                              
  Balluff Vietnam 124304           BMF 103-HW-42                              
  Balluff Vietnam 81100706         BTL5-A11-M1500-P-SA240-S92                 
  Balluff Vietnam 81101226         BTL5-S173-M0220-A-SA211-S147               
  Balluff Vietnam 178822           BOS 63M-PS-LH13-S4                         
  Balluff Vietnam 81101557         BML-M02-I34-A0-M0345-R0000                 
  Balluff Vietnam 122172           BTL5-A11-M0550-B-S32                       
  Balluff Vietnam 122174           BTL5-A11-M0600-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101228         BTL5-A11-M0625-B-S32                       
  Balluff Vietnam 139248           BTL5-A11-M0700-B-S32                       
  Balluff Vietnam 117330           BTL5-A11-M0750-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 128714           BIS L 102-01/L                             
  Balluff Vietnam 139461           BIS L-102-05-L                             
  Balluff Vietnam 146209           BES Q08ZC-PSC20B-BV03                      
  Balluff Vietnam 553791           BES 516-372-G-E4-C-PU-05                   
  Balluff Vietnam 115902           BES M30ML-NSC15F-BV03-002                  
  Balluff Vietnam 145380           BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03                 
  Balluff Vietnam 6013             BNN 520-UB-270                             
  Balluff Vietnam 159115           BES 516-300-S180-02                        
  Balluff Vietnam 8577             BLS 65K-1-G50-1                            
  Balluff Vietnam 8572             BLS 65K-5-G50-1                            
  Balluff Vietnam 8856             BLS 65K-5-G50-2-S 4                        
  Balluff Vietnam 781374           BES 517-142-Y-ERSATZ                       
  Balluff Vietnam 166766           BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002            
  Balluff Vietnam 144589           BOS 12M-PS-1QA-S 4-C                       
  Balluff Vietnam 145907           BES 516-300-S166-02                        
  Balluff Vietnam 146709           BES Q08ZE-NSC20B-BP03                      
  Balluff Vietnam 146701           BES Q08ZE-PSC20B-BP03                      
  Balluff Vietnam 145226           BES 516-3017-E4-C-S49-00 3                 
  Balluff Vietnam 153394           BES 516-3022-G-E4-C-S49-00 3               
  Balluff Vietnam 132512           BES G04EC-PSC08B-S26G                      
  Balluff Vietnam 147035           BLE 12M-PA-1PD-B0-C-03                     
  Balluff Vietnam 111262           BES M18ML-PSC80F-BV05-002                  
  Balluff Vietnam 121918           BES 517-139-M5-H                           
  Balluff Vietnam 81101690         BTL5-T110-M0850-P-S103                     
  Balluff Vietnam 185793           BTL5-P1-M1600-B-S32                        
  Balluff Vietnam 128470           BES 08-SM-1                                
  Balluff Vietnam 114175           BTL5-C17-M0040-P-SA120-S32                 
  Balluff Vietnam 181070           BTL5-E10-M0750-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 161131           BTL5-E10-M0600-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81101606         BTL5-E10-M0600-K-K05                       
  Balluff Vietnam 81101659         BTL5-E10-M0550-H-K05                       
  Balluff Vietnam 81101663         BTL5-E10-M0550-H-S32                       
  Balluff Vietnam 81101678         BTL5-E10-M0680-H-S32                       
  Balluff Vietnam 81000251         BNL 5306-120-03-1200                       
  Balluff Vietnam 80051245         RPTA-3005-PU-05                            
  Balluff Vietnam 81000117         BNL 5308-160-08-800                        
  Balluff Vietnam 162823           BNI PBS-551-000-Z001                       
  Balluff Vietnam 80050882         GEL 208-T-5000-D733                        
  Balluff Vietnam 11023590         GEL 247 V1F M125-0                         
  Balluff Vietnam 11023552         GEL 247X1FM200-0                           
  Balluff Vietnam 11024556         GEL 247-X-1-G-M250-0                       
  Balluff Vietnam 11005109         BKM 4-6304208                              
  Balluff Vietnam 149852           BES 516-324-E4-C-S 4-01 5                  
  Balluff Vietnam 180953           BES 516-324-E4-C-S4-01 5                   
  Balluff Vietnam 148823           BES 516-378-E4-C-02                        
  Balluff Vietnam 128382           BES R05KB-PSC40B-S49A                      
  Balluff Vietnam 152076           BES 516-372-E0-C-03                        
  Balluff Vietnam 80002121         BKSS32M-05                                 
  Balluff Vietnam 120507           BES M30MI1-PSC22B-S04G                     
  Balluff Vietnam 126780           BIS C-191-05/L                             
  Balluff Vietnam 159100           BES 516-300-S 166-S 49                     
  Balluff Vietnam 145382           BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00 3              
  Balluff Vietnam 151169           BES 516-3021-G-E4-C-PU-05                  
  Balluff Vietnam 146841           BML-A013-T0500                             
  Balluff Vietnam 6392             BDG-MK20-10-10                             
  Balluff Vietnam 150108           BTL5-Q5651-M0203-P-S140                    
  Balluff Vietnam 11007323         GEL 235-SG-12-12-B-E-S-2                   
  Balluff Vietnam 148588           BTL5-D112-M1600-P-S93                      
  Balluff Vietnam 81101490         BTL5-E10-M0600-H-K05                       
  Balluff Vietnam 137397           BTL5-E10-M0700-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81000162         BNL 5308-80-04-1000                        
  Balluff Vietnam 81100709         BTL5-E17-M0530-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81100761         BTL5-E17-M0750-K-K05                       
  Balluff Vietnam 81101425         BTL5-S112-M0065-A-SA285-KA02               
  Balluff Vietnam 81100978         BTL5-E10-M0610-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81100965         BTL5-E10-M0720-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 11005759         GEL 2442KN1G5A200-E                        
  Balluff Vietnam 11024542         GEL 2475-V-300-L-K-0500-N                  
  Balluff Vietnam 11002178         IKU-215 38-G-S4                            
  Balluff Vietnam 81101676         BTL6-E500-M1300-E2-KA02                    
  Balluff Vietnam 122179           BTL5-C17-M0750-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 11003462         GEL KK-14-D1 12-D2 16                      
  Balluff Vietnam 11003461         GEL KK-14-D1 6-D2 16                       
  Balluff Vietnam 128853           BES M18MD-NSC12E-S04G                      
  Balluff Vietnam 125571           BES M18MD-PSC12E-S04G                      
  Balluff Vietnam 150420           BES R05KB-NSC20B-EP05                      
  Balluff Vietnam 552774           BES 516-300-S 254-S 49                     
  Balluff Vietnam 141840           BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02                   
  Balluff Vietnam 125962           BIS C-190-05/L                             
  Balluff Vietnam 80000678         72-6300-30-04                              
  Balluff Vietnam 141664           BFO 02-PK-1                                
  Balluff Vietnam 11028175         D12-4P8-500-182                            
  Balluff Vietnam 780541           BTL2-GS10-0600-A                           
  Balluff Vietnam 81101018         BTL2-GS10-1150-A                           
  Balluff Vietnam 552069           BES 516-133-M0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 141728           BES 516-449-BO-L-02                        
  Balluff Vietnam 336625           BES 516-449-BO-L-02                        
  Balluff Vietnam 554123           BES 516-361-B0-C-12                        
  Balluff Vietnam 141345           BOS 18E-PS-1WD-E5-D-S 4                    
  Balluff Vietnam 81000145         BNL 5306-80-5-1000                         
  Balluff Vietnam 11024333         HPS-25/DIU/TC/E/G1 2                       
  Balluff Vietnam 11007324         GEL 2444TN4R5K150-E                        
  Balluff Vietnam 999993           BES 22 0-BS-1                              
  Balluff Vietnam 81101351         BTL5-P1-M1550-B-S32                        
  Balluff Vietnam 81101325         BTL5-P1-M1700-B-S32                        
  Balluff Vietnam 81101639         BTL5-S112-M0090-A-SA211-S147               
  Balluff Vietnam 81101638         BTL5-S112-M0080-A-SA211-S147               
  Balluff Vietnam 11002073         GEL 208-X-01250-C-0-0-1                    
  Balluff Vietnam 177953           BTL5-T110-M0200-B-S103                     
  Balluff Vietnam 139335           BOS 2K-X-RS10-02                           
  Balluff Vietnam 152406           BES 516-371-EO-C-02                        
  Balluff Vietnam 123072           BKS-S116-PU-10                             
  Balluff Vietnam 124186           BMF 32M-NS-W-2-S 4                         
  Balluff Vietnam 158049           BFO D22-LA-NB-EAK-10-02                    
  Balluff Vietnam 146212           BES Q08ZC-PSC20B-BP03                      
  Balluff Vietnam 130208           BKS-S117-00                                
  Balluff Vietnam 11026527         BKM 9 cavo controllo - 6204286             
  Balluff Vietnam 906103           BNN 520-UB-350                             
  Balluff Vietnam 554198           BES 516-326-G-B0-C-PU-03                   
  Balluff Vietnam 149620           BES 516-3040-I02-C-PU-02                   
  Balluff Vietnam 153375           BES Q05AC-PSC08B-S26G                      
  Balluff Vietnam 140437           BES 515-356-E4-C-10                        
  Balluff Vietnam 711634           STOESSELEINHEIT KPL  L10 813               
  Balluff Vietnam 552923           BES 516-3008-E5-C-S 49                     
  Balluff Vietnam 552927           BES 516-3018-E5-C-S 49                     
  Balluff Vietnam 80050770         GEL 208-V-1024 B 011                       
  Balluff Vietnam 80050590         GEL 260 V 00180 A 03                       
  Balluff Vietnam 126543           BMF 303-HW-44                              
  Balluff Vietnam 11024459         GEL 2442KN1R5B250-E                        
  Balluff Vietnam 118137           BOD 26K-LA02-C-06                          
  Balluff Vietnam 81100662         BTL5-S172-M0450-B-S32                      
  Balluff Vietnam 81101065         BTL5-S172-M0460-B-S32                      
  Balluff Vietnam 81100866         BTL5-S174-M0100-K-SR32                     
  Balluff Vietnam 81100693         BTL5-S112-M0450-B-S32                      
  Balluff Vietnam 123713           BOS R-16                                   
  Balluff Vietnam 550719           BOS R-3                                    
  Balluff Vietnam 144206           BTL5-Q5071-M0457-P-S140                    
  Balluff Vietnam 80000354         GEL 293 V 01000 L 001                      
  Balluff Vietnam 81101148         BTL5-E10-M0550-K-K10                       
  Balluff Vietnam 81100519         BTL5-E10-M0600-K-K10                       
  Balluff Vietnam 81101393         BTL5-E10-M0650-K-K10                       
  Balluff Vietnam 552623           BES 516-300-S 271-15                       
  Balluff Vietnam 81101669         BTL5-S173-M0150-A-MA285-KA10               
  Balluff Vietnam 81101102         BTL5-A11-M0850-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 164794           BTL5-A11-M0950-K-K05                       
  Balluff Vietnam 80050755         GEL 260 S 0500 A 001                       
  Balluff Vietnam 81100605         BTL5-T110-M0050-B-S103                     
  Balluff Vietnam 81101080         BTL5-T110-M0075-B-S103                     
  Balluff Vietnam 81100941         BTL5-T120-M0850-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81100771         BTL5-T120-M1000-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81101042         BTL5-T130-M0850-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81100428         BTL5-T110-M0100-B-S103                     
  Balluff Vietnam 145928           BTL5-T110-M0800-P-S103                     
  Balluff Vietnam 171216           BTL5-T110-M0900-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81100890         BTL5-T110-M0950-P-S103                     
  Balluff Vietnam 145929           BTL5-T110-M1000-P-S103                     
  Balluff Vietnam 126523           BMF 305-HW-26                              
  Balluff Vietnam 185794           L5-P1-M1850-B-S32                          
  Balluff Vietnam 81101647         BTL5-S112-M0150-A-SA211-S147               
  Balluff Vietnam 80050871         GG126                                      
  Balluff Vietnam 551340           BFO 18A-XAA-MZG-30-0 5                     
  Balluff Vietnam 121986           BES 516-341-H2-Y-S 4                       
  Balluff Vietnam 148663           BSB-04-P01P/8-M02K-HKP-05                  
  Balluff Vietnam 128062           BES 516-366-G-E4-Y-05                      
  Balluff Vietnam 139336           BOS 2K-X-RS10-00 2-S49                     
  Balluff Vietnam 123377           BKS-S103-CP-02                             
  Balluff Vietnam 81000298         BNL 5310-120-04-0130                       
  Balluff Vietnam 81000297         BNL 5310-120-04-0240                       
  Balluff Vietnam 81000121         BNL 5310-120-04-800                        
  Balluff Vietnam 142291           BES 516-3005-G-E4-C-S49-00 1               
  Balluff Vietnam 152265           BES G08EG-PSC15B-BP05                      
  Balluff Vietnam 127346           BES Q40KFU-PAC35E-S04G                     
  Balluff Vietnam 552113           BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03                     
  Balluff Vietnam 81000267         BNL 5310-120-04-0400                       
  Balluff Vietnam 81000158         BNL5310-120-04-0600                        
  Balluff Vietnam 140761           BOS 18M-PA-LE10-02                         
  Balluff Vietnam 140769           BOS 18M-PA-LE10-S4                         
  Balluff Vietnam 81000235         BNL 5310-120-04-145                        
  Balluff Vietnam 80050264         ZAN5 0250 072 0                            
  Balluff Vietnam 81100142         BTL5-E10-M2250-P-S32                       
  Balluff Vietnam 111893           BTL5-C10-M2250-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 184160           BTL5-S112-M0250-A-SA211-S147               
  Balluff Vietnam 126948           BMF 303-HW-51                              
  Balluff Vietnam 81101516         BTL5-E17-M0550-B-S32                       
  Balluff Vietnam 122184           BTL5-E17-M0750-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 81101474         BTL5-E10-M0525-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101496         BTL5-E10-M0545-B-S32                       
  Balluff Vietnam 126699           BTL5-E10-M0550-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 131686           BTL5-E10-M0600-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 122180           BTL5-E10-M0600-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 81100137         BTL5-E10-M0610-Z-S32                       
  Balluff Vietnam 120319           BTL5-E10-M0650-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 131664           BTL5-E10-M0700-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 117345           BTL5-E10-M0750-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 81101202         BTL5-E17-M0650-B-KA02                      
  Balluff Vietnam 81101203         BTL5-E17-M0750-B-KA02                      
  Balluff Vietnam 81100985         BTL5-E10-M0550-B-KA05                      
  Balluff Vietnam 81101154         BTL5-E10-M0570-B-S32                       
  Balluff Vietnam 162307           BTL5-E10-M0670-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100577         BTL5-S175-M1900-P-S 32                     
  Balluff Vietnam 81101644         BTL5-S172-M1750-P-S32                      
  Balluff Vietnam 144235           RGPT 3005-V1215-PU-01                      
  Balluff Vietnam 11003572         GEL 2442KN1G3B050M-E                       
  Balluff Vietnam 11002786         GEL 2442KN1G5B050M-E                       
  Balluff Vietnam 157946           BOD 21M-LA01-S92                           
  Balluff Vietnam 159825           BOD 63M-LA02-S115                          
  Balluff Vietnam 81101171         BTL5-S113-M0110-K-SR32                     
  Balluff Vietnam 80050509         GEL 208V-000180G011                        
  Balluff Vietnam 11004919         09-3412-166-03                             
  Balluff Vietnam 80050261         99-2021-02-06                              
  Balluff Vietnam 11007675         99-2026-00-07                              
  Balluff Vietnam 80050110         09-0022-00-06                              
  Balluff Vietnam 206048           BEN 516-14-10                              
  Balluff Vietnam 11007192         99-2026-02-07                              
  Balluff Vietnam 80050116         09-0005-00-03                              
  Balluff Vietnam 80050086         09-0005-02-03                              
  Balluff Vietnam 80051097         09-0111-90-04                              
  Balluff Vietnam 80050489         99-0079-100-04                             
  Balluff Vietnam 80000308         79-3410-02-03                              
  Balluff Vietnam 11007676         99-2025-00-07                              
  Balluff Vietnam 80050681         R1330/RELF003-00245-5000                   
  Balluff Vietnam 80050713         R1361/REMF003-00245-5000                   
  Balluff Vietnam 80000427         99-0076-00-03                              
  Balluff Vietnam 11007193         99-2025-02-07                              
  Balluff Vietnam 80050781         R1027/RDLM004-00302-5000                   
  Balluff Vietnam 80050780         R1033/RDMM004-00302-5000                   
  Balluff Vietnam 80050285         09-3403-81-03                              
  Balluff Vietnam 80051192         R1291/RDLM004-00322-5000                   
  Balluff Vietnam 80050306         09-0216-00-07                              
  Balluff Vietnam 80050846         09-4223-00-04                              
  Balluff Vietnam 11024136         C12M4A2-500-122                            
  Balluff Vietnam 80050083         99-0095-00-05                              
  Balluff Vietnam 80051263         09-0116-99-05                              
  Balluff Vietnam 80000657         99-3400-00-03                              
  Balluff Vietnam 80050534         09-0416-00-05                              
  Balluff Vietnam 80050469         BKS-B 19-1-05                              
  Balluff Vietnam 80050478         BKS-B 20-1-05                              
  Balluff Vietnam 11024246         C12F3B2-500-120                            
  Balluff Vietnam 11002069         99-3412-282-03                             
  Balluff Vietnam 80002500 09-0123-80-06                              
  Balluff Vietnam 11002255         P5268/RELF003-00205-150000RELM             
  Balluff Vietnam 11002615         P5285/REMF003-00205150000RELM              
  Balluff Vietnam 80050118         09-0013-00-05                              
  Balluff Vietnam 80050088         09-0013-02-05                              
  Balluff Vietnam 80050205         09-0124-90-06                              
  Balluff Vietnam 11027311         99-5106-40-03                              
  Balluff Vietnam 122272           BOS 35-HW-1                                
  Balluff Vietnam 80051283         09-0474-00-08                              
  Balluff Vietnam 80050753         99-0080-100-04                             
  Balluff Vietnam 80050241         09-3391-81-04                              
  Balluff Vietnam 80000878         09-0120-00-05                              
  Balluff Vietnam 80051117         C3248/CE13-76A2T-414-3000-61               
  Balluff Vietnam 80051137         C3261/CA13-76A2T-414-3000-61               
  Balluff Vietnam 80050637         R1211/RDLF005-00221-5000                   
  Balluff Vietnam 80050652         R1256/RDMF005-00221-5000                   
  Balluff Vietnam 80050114         09-0127-80-07                              
  Balluff Vietnam 80000229         79-3408-45-03                              
  Balluff Vietnam 80000580         79-3429-12-04                              
  Balluff Vietnam 80050466         BKS-B 19-1/2-PU-05                         
  Balluff Vietnam 80050472         BKS-B 20-1/2-PU-05                         
  Balluff Vietnam 11028163         CQC3A2-060-120                             
  Balluff Vietnam 11028166         CQC3B1-060-110                             
  Balluff Vietnam 11028170         CQC3B2-060-120                             
  Balluff Vietnam 80050624         R1231/RDLF003-00341-5000                   
  Balluff Vietnam 11026602         09-0140-70-05                              
  Balluff Vietnam 80050644         R1273/RDMF003-00341-5000                   
  Balluff Vietnam 11000405         R1296/RDLM003-00341-5000                   
  Balluff Vietnam 11007668         CPMA-3A1-0101                              
  Balluff Vietnam 80000230         99-0430-22-04                              
  Balluff Vietnam 80050449         09-0128-00-07                              
  Balluff Vietnam 11024463         SBD3A0-300-154                             
  Balluff Vietnam 80050309         99-0405-00-03                              
  Balluff Vietnam 80001500         09-3412-00-03                              
  Balluff Vietnam 999991           BES 18 0-BS-1                              
  Balluff Vietnam 80000411         09-3431-00-04                              
  Balluff Vietnam 80050362         09-3431-90-04                              
  Balluff Vietnam 80000547         99-3376-00-04                              
  Balluff Vietnam 80000008         99-3378-00-04                              
  Balluff Vietnam 11024270         C12F3B3-500-020                            
  Balluff Vietnam 80050191         BNN 530-UB-63                              
  Balluff Vietnam 80000687         09-3441-88-05                              
  Balluff Vietnam 80050728         R1335/RELF004-00246-5000                   
  Balluff Vietnam 80050404         09-0174-90-08                              
  Balluff Vietnam 80050710         R1366/REMF004-00246-5000                   
  Balluff Vietnam 80050394         09-3403-00-03                              
  Balluff Vietnam 148601           BMS CS-M-D12-ID18-01                       
  Balluff Vietnam 80000102         79-3406-52-03                              
  Balluff Vietnam 80050248         79-3434-26-04                              
  Balluff Vietnam 81000204         BNL-5310-120-04-1000                       
  Balluff Vietnam 159112           BES 516-300-S166-PU-0                      
  Balluff Vietnam 118984           BES 516-3022-G-E4-C-S 4-00 5               
  Balluff Vietnam 157078           BES 516-370-G-E4-C-PU-                     
  Balluff Vietnam 81000234         BNL 5310-120-04-160                        
  Balluff Vietnam 144510           BES 516-3007-E4-C-S4-00 5                  
  Balluff Vietnam 119847           BES 516-325-E4-C-PU-08                     
  Balluff Vietnam 116784           BLE 6K-PU-1E-S75-C                         
  Balluff Vietnam 150996           BES 516-3042-I02-C-PU-02                   
  Balluff Vietnam 141975           BES 516-3005-G-E4-C-S 4-00 5               
  Balluff Vietnam 144773           BES 516-300-S170-S49                       
  Balluff Vietnam 159098           BES 516-300-S202-S49                       
  Balluff Vietnam 81000252         BNL 5306-120-04-1200                       
  Balluff Vietnam 11005206         GEL2444TN8G3K250-E                         
  Balluff Vietnam 181071           BTL5-E10-M1000-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 170959           BNI PBS-552-000-Z001                       
  Balluff Vietnam 138440           BES 08-HW-1                                
  Balluff Vietnam 11007089         GEL 2743V300KF03000T                       
  Balluff Vietnam 81100858         BTL5-T110-M0125-B-S103                     
  Balluff Vietnam 11007589         GEL 208-V-00-1344-B-0-0-1                  
  Balluff Vietnam 81101158         BTL5-T110-M0140-B-S103                     
  Balluff Vietnam 81101359         BML-M01-I34-A0-M0370-R0000                 
  Balluff Vietnam 80050618         GEL 260 VN 000500 A 001                    
  Balluff Vietnam 80050558         GEL 260 V 00100 B 031                      
  Balluff Vietnam 131675           BTL5-A11-M1350-P-SA167-S32                 
  Balluff Vietnam 81100590         BTL5-E10-M0700-K-K15                       
  Balluff Vietnam 163304           BTL5-S112-M0150-A-MA284-S147               
  Balluff Vietnam 81101427         BTL5-S112-M0150-A-SA284-S147               
  Balluff Vietnam 11026829         GEL 2475-V-200-L-K-500-N                   
  Balluff Vietnam 118536           BES 516-611-A-1                            
  Balluff Vietnam 81101146         BTL5-S112-M1900-P-S32                      
  Balluff Vietnam 81100879         BTL5-S172-M1800-P-S32                      
  Balluff Vietnam 81101181         BTL5-S177-M1800-P-SA243-S32                
  Balluff Vietnam 81101067         BTL5-S105-M1900-P-S32                      
  Balluff Vietnam 81100295         BTL5-S112-M1750-P-S32                      
  Balluff Vietnam 81101141         BTL5-S114-M1800-P-S32                      
  Balluff Vietnam 81101009         BTL5-S114-M1900-P-S32                      
  Balluff Vietnam 11003028         GEL 208-VN-00500-B-0-0-1                   
  Balluff Vietnam 185803           BTL5-P1-M1760-B-KA10                       
  Balluff Vietnam 11004820         GEL 235-SP-16-12-B-E-S-1                   
  Balluff Vietnam 146216           BES 516-300-S 166-05                       
  Balluff Vietnam 553128           BES 516-300-S 170-05                       
  Balluff Vietnam 11003504         BKM 7 - 6204249                            
  Balluff Vietnam 80000982         80059                                      
  Balluff Vietnam 121106           BOS 36K-PA-1PH-S 4-C                       
  Balluff Vietnam 121105           BOS 36K-PA-1QH-S 4-C                       
  Balluff Vietnam 131849           BES R01ZC-PAC70B-BP03                      
  Balluff Vietnam 124593           BES 516-3005-E2-N-PU-0 35                  
  Balluff Vietnam 121893           BKS-S 92-TA1                               
  Balluff Vietnam 554321           BES 516-360-A0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 553696           BES 516-326-A0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 123068           BKS-S115-PU-10                             
  Balluff Vietnam 110400           BTL5-CONNECTOR-P-S32                       
  Balluff Vietnam 552427           BIS F-208                                  
  Balluff Vietnam 551445           BIS F-208-01                               
  Balluff Vietnam 553093           BES 516-3028-G-E5-Y-S 4                    
  Balluff Vietnam 11024349         GG106                                      
  Balluff Vietnam 81000137         BNL 5306-120-8-1000                        
  Balluff Vietnam 81101058         BTL5-S112-M0175-K-K05                      
  Balluff Vietnam 80050977         GEL 247 V 1 GM 175                         
  Balluff Vietnam 80051155         GEL 247 X1 G M200-0                        
  Balluff Vietnam 137432           BTL5-H114-M0250-B-S94                      
  Balluff Vietnam 81101643         BTL5-E10-M0075-B-NEX-S32                   
  Balluff Vietnam 11025378         TK94A - 6304249                            
  Balluff Vietnam 11004464         GEL 208-VN-00100-B-0-0-3                   
  Balluff Vietnam 11007243         GEL 2443KN1G5B050M-E                       
  Balluff Vietnam 81101611         BTL5-E10-M0850-H-S32                       
  Balluff Vietnam 81101660         BTL5-E10-M0805-H-S32                       
  Balluff Vietnam 81101635         BTL5-E10-M1000-H-S32                       
  Balluff Vietnam 81101164         BTL5-C10-M0550-B-KA10                      
  Balluff Vietnam 81100532         BTL5-T110-M0200-B-S103                     
  Balluff Vietnam 81101275         BTL5-E10-M0700-B-KA10                      
  Balluff Vietnam 81100982         BTL5-G11-M0870-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100983         BTL5-G11-M0950-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81101302         BTL5-A11-M0825-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100446         BTL5-A11-M0950-B-S32                       
  Balluff Vietnam 80000882         GEL 208 V 00786 A 001                      
  Balluff Vietnam 11028319         GEL 208-VN-01000-B-0-0-1                   
  Balluff Vietnam 126701           BTL5-A11-M0800-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 145350           BTL5-A11-M0900-B-S32                       
  Balluff Vietnam 117331           BTL5-A11-M1000-B-S 32                      
  Balluff Vietnam 81100117         BTL5-A11-M0915-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100210         BTL5-A11-M0850-B-S32                       
  Balluff Vietnam 81100807         BTL5-T110-M1100-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81100814         BTL5-T110-M1200-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81100701         BTL5-T110-M1250-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81100964         BTL5-T130-M1100-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81100779         BTL5-T130-M1400-P-S103                     
  Balluff Vietnam 148509           BES 516-3044-G-E4-C-PU-02                  
  Balluff Vietnam 144513           BES 516-3005-E4-C-S4-01                    
  Balluff Vietnam 145959           BES G04ED-PSC15B-S26G                      
  Balluff Vietnam 11000091         BNN-UR-060-160-12                          
  Balluff Vietnam 126638           BES R05KB-PSC40B-EV03                      
  Balluff Vietnam 138157           BES 516-326-E4-C-S4-00 2                   
  Balluff Vietnam 142288           BES 516-3007-G-E4-C-S49-00 5               
  Balluff Vietnam 157159           BES 516-325-G-E4-C-S4-00 1                 
  Balluff Vietnam 81100816         BTL5-T110-M1300-P-S103                     
  Balluff Vietnam 145922           BTL5-T110-M1400-P-S103                     
  Balluff Vietnam 81101640         BTL5-S112-M0230-A-SA211-S147               
  Balluff Vietnam 121735           BTL5-H112-M1750-P-S 92                     
  Balluff Vietnam 80000085         GEL 260 V 00180 A 031                      
  Balluff Vietnam 11004835         TC-101-350                                 
  Balluff Vietnam 81101191         BTL5-S172-M0225-K-SA243-SR32               
  Balluff Vietnam 81101066         BTL5-S172-M0225-K-SR32                     
  Balluff Vietnam 81101012         BTL5-S113-M0225-K-SR32                     
  Balluff Vietnam 149036           BMS CR-M-D12-IS-04                         
  Balluff Vietnam 149035           BMS CR-M-D12-IU-02                         
  Balluff Vietnam 80051243         BDG-6360-0-05-100000-65                    
  Balluff Vietnam 81101353         BTL5-P1-M1950-B-S32                        
  Balluff Vietnam 81101503         BTL5-S172-M0250-A-SA285-KA10               
  Balluff Vietnam 81100784         BTL5-P1-M2000-B-S32                        
  Balluff Vietnam 81100267         BTL5-E10-M0800-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81101138         BTL5-E10-M0850-K-SR32                      
  Balluff Vietnam 81101524         BTL5-E10-M0800-K-K02                       
  Balluff Vietnam 81101489         BTL5-E10-M0840-H-K05                       
  Balluff Vietnam 81101523         BTL5-E10-M0850-H-K05                       
  Balluff Vietnam 81101525         BTL5-E10-M1000-K-K02                       
  Balluff Vietnam 81101258         BML-M01-I34-A0-M0380-R0000                 
  Balluff Vietnam 551512           BES 516-361-B0-C-15                        
  Balluff Vietnam 554342           BFO D22-LA-AC-20                           
  Balluff Vietnam 161966           BES M08EA-NSC15B-EP02                      
  Balluff Vietnam 152056           BES 516-371-EO-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 160214           BHS H405D-PSD10-EP02                       
  Balluff Vietnam 134269           BMF 305K-PS-W-2-SA3-S4-00 8                
  Balluff Vietnam 121317           BIS C-127-05/L                             
  Balluff Vietnam 148510           BES 516-3045-G-E4-C-PU-02                  
  Balluff Vietnam 149373           BES R05KB-PSC40B-EP00 3-GS04               
  Balluff Vietnam 121901           BES 517-139-M4-H                           
  Balluff Vietnam 336605           BES 517-223-M3-E                           
  Balluff Vietnam 552775           BES 516-300-S 273-S 49                     
  Balluff Vietnam 553713           BES 516-3026-B0-C-12                       
  Balluff Vietnam 80051163         GEL 247 V1 FM 2000                         
  Balluff Vietnam 80000672         GEL247V1FM3000                             
  Balluff Vietnam 81100896         BTL5-T110-M0250-B-S103                     
  Balluff Vietnam 164197           BTL5-T110-M0225-B-S103                     
  Balluff Vietnam 178820           BNI PNT-502-000-Z002                       
  Balluff Vietnam 80051231         GEL247V1GM250-0                            
  Balluff Vietnam 81101658         BTL5-S112-M0260-A-SA211-S147               
  Balluff Vietnam 152170           BIS M-407-039-003-06-S115                  
  Balluff Vietnam 185773           BTL5-S113B-M2000-P-S32                     
  Balluff Vietnam 80000635         ZAN3 0500 025 0                            
  Balluff Vietnam 11005199         GEL 260-MA262                              
  Balluff Vietnam 121248           BES 516-346-H2-Y-S 49                      
  Balluff Vietnam 154645           BES 516-3005-G-E4-C-S49-01                 
  Balluff Vietnam BES01UY          BES01UY                                    
  Balluff Vietnam 180950           BES 516-324-E4-C-S4-00 3                   
  Balluff Vietnam 148950           BES Q08ZC-PSC25B-S49G                      
  Balluff Vietnam 121905           BES 517-140-M5-H                           
  Balluff Vietnam 139337           BOS 2K-PS-RE10-02                          
  Balluff Vietnam 523891           BES 516-343-G-E4-X-03                      
  Balluff Vietnam 161227           BTL5-S172-M0300-A-MA285-KA10               
  Balluff Vietnam 81100960         BTL5-S175-M0300-K-SR32                     
  Balluff Vietnam 81101095         BTL5-A11-M0175-K-NEX-K15                   
  Balluff Vietnam 81101682         BTL5-C10-M1700-P-SA226-KA02                
  Balluff Vietnam 11002370         GEL 293-V-000229-L-0-0-1                   
  Balluff Vietnam 163187           BTL5-T110-M0115-A-MA284-S103               
  Balluff Vietnam 155573           BTL5-T110-M0115-A-SA284-S103               
  Balluff Vietnam 80051289         GEL 260-S-00500-A-0-0-1                    
  Balluff Vietnam 11003505         BKM 7 - 6304220                            
  Balluff Vietnam 80000700         GEL208VN01000A001                          
  Balluff Vietnam 553492           BTA-E10-0200  2000-E                       
  Balluff Vietnam 145898           BTL5-T110-M0300-B-S103                     
  Balluff Vietnam 81101052         BTL5-S117-M0350-K-SR32                     
  Balluff Vietnam 11003460         GEL 207-X-0250-D-0-3-1                     
  Balluff Vietnam 81101504         BTL5-S172-M0350-A-SA285-KA10               
  Balluff Vietnam 162011           BTL5-S112-M0150-A-SA285-KA02               
  Balluff Vietnam 80050880         GEL 207- VN 0025-A001                      
  Balluff Vietnam 148775           BSB-49-F01P/8-M02K-KP-10                   
  Balluff Vietnam 121316           BIS C-150-11/A                             
  Balluff Vietnam 141734           BES 516-420-E4-L-02                        
  Balluff Vietnam 153260           BES 516-449-S27-L                          
  Balluff Vietnam 140803           BES 517-223-M4-E                           
  Balluff Vietnam 152968           BNN TR-050-075-12                          
  Balluff Vietnam 551269           BES 516-377-E3-L-S 4-00 5                  
  Balluff Vietnam 528571           BES 516-124-A0-C-03                        
  Balluff Vietnam 11024044         6204027                                    
  Balluff Vietnam 139339           BOS 2K-PS-RE10-00 2-S49                    
  Balluff Vietnam 781672           BEN 516-19-10                              
  Balluff Vietnam 157193           BEN 516-19-15                              
  Balluff Vietnam 81101179         BTL5-E10-M0800-K-K10